PODMÍNKY ČLENSTVÍ V SÍTI STUDENTKARTA & ABSOLVENTKARTA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO KLUBU

1. Členství v síti StudentKarta & AbsolventKarta

Provozovatelem věrnostního klubu/sítě StudentKarta & AbsolventKarta je Asociace studentů a absolventů, o. s., IČ: 22729283, se sídlem Kamýcká 1067, 165 21 Praha 6 – Suchdol (dále jen „Provozovatel“). Podmínkou členství v klubu StudentKarta & AbsolventKarta je Váš souhlas s následujícími podmínkami, který poskytujete vyplněním online registračního formuláře a zaplacením jednorázového ročního členského poplatku. Po úspěšné registraci Vám bude zaslána klubová karta . Členství v klubu a klubová karta je nepřenosná. Členem klubu StudentKarta & AbsolventKarta může být pouze fyzická osoba.

2. Výhody členství v síti StudentKarta & AbsolventKarta

Všechny výhody členů věrnostního klubu/sítě StudentKarta & AbsolventKarta jsou uvedeny na těchto stránkách: www.StudentKarta.cz, www.AbsolventKarta.cz a www.MapaSlev.cz.

3. Další výhody členství v síti StudentKarta & AbsolventKarta

(i) získávat slevy, aby po předložení platné klubové karty na pokladně u partnera v síti StudentKarta & AbsolventKarta nebo při koupi online u partnerů v síti StudentKarta & AbsolventKarta na základě uvedení čísla Vaší klubové karty byla poskytnuta sleva v co nejvyšší možné výši.

(ii) pravidelně Vám zasílat pozvánky a informace o speciálních propagačních akcích Provozovatele.

4. Ochrana osobních údajů

Registrací ve věrnostním klubu StudentKarta & AbsolventKarta dáváte Provozovateli souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu údajů, které Provozovateli poskytnete prostřednictvím registračního formuláře a údajů o nákupu zboží a využití služeb v síti partnerů Provozovatele. Vaše osobní údaje budou zpracovány pro marketingové účely, a to po dobu Vaší účasti v tomto věrnostním programu. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu, jakož i právo se v případě nesrovnalostí obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vaše další práva vyplývají z ustanovení §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je dobrovolné. Bez souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů jak je popsáno výše však není možné účastnit se věrnostního klubu StudentKarta & AbsolventKarta. Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně Vašich práv na ochranu údajů nebo pokud si budete přát, aby Provozovatel doplnil či opravil jakoukoliv nepřesnost ohledně Vašich osobních údajů, obraťte se prosím neprodleně na Provozovatele.

5. Ztráta karty a odpovědnost

V případě ztráty klubové karty StudentKarta & AbsolventKarta můžete požádat o vydání nové karty novou registrací (původní klubová karta bude zrušena). Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou ztrátou karty nebo jejím zneužitím třetí osobou, pokud nebude prokázáno, že ke škodě došlo jednáním Provozovatele.

6. Ukončení členství v klubu

Své členství v klubu StudentKarta & AbsolventKarta můžete kdykoliv z jakéhokoli důvodu ukončit. Provozovatel může ukončit provozování věrnostního klubu nebo Vaši účast v něm kdykoli a z jakýchkoli důvodů s měsíční výpovědní lhůtou. Provozovatel může dále ukončit Vaši účast ve věrnostním klubu s okamžitou platností v případě, že porušíte tyto podmínky nebo bude prokázáno zneužití Vaší klubové karty. Ukončení musí být provedeno písemně a bude zasláno na poslední adresu, která byla Provozovateli oznámena. Po uplynutí výpovědní doby, nebo pokud dojde k okamžitému ukončení Vašeho členství ve věrnostním klubu, jste povinni klubovou kartu znehodnotit a zdržet se jejího dalšího používání. Jednorázový členský poplatek Vám nebude při ukončení Vašeho členství v klubu StudentKarta & AbsolventKarta nijak proplacen.

7. Změny systému/podmínek klubu StudentKarta & AbsolventKarta

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit, upravit nebo změnit systém klubu StudentKarta & AbsolventKarta. Provozovatel si dále vyhrazuje právo změnit či upravit tyto podmínky. Stávající verze těchto podmínek bude k dispozici na webových stránkách. Pokud s jakoukoliv změnou těchto podmínek nesouhlasíte, můžete své členství v klubu StudentKarta & AbsolventKarta kdykoliv ukončit.

8. Různé

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se věrnostního klubu StudentKarta & AbsolventKarta, nebo žádosti o ukončení Vašeho členství v tomto klubu se, prosím, obraťte neprodleně na Provozovatele.